European Horizons at the Prague University of Economics and Business

A Month of EuH Conversations – Kateřina Hošková
Kateřina Hošková, rodačka z Prahy, vykonává v současné době své druhé funkční období jako výkonná ředitelka v European Horizons. Během svého bakalářského studia oboru mezinárodní obchod byla dlouhodobou členkou naší Chapter poté se stala i její prezidentkou. Momentálně je postgraduální studentkou na Sciences Po v Paříži ve Francii, obor Mezinárodní veřejný management se zaměřením na správu více zúčastněných stran. Poté, co přerušila na rok studium, věnuje velkou část svého času rozvoji a zdokonalování European Horizons. Rozhovor vedla Pavla Pohanková, naše koordinátorka akcí.

Na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické je mnoho studentských organizací. Kdy a z jakého důvodu jsi učinila rozhodnutí přidat se právě do EuH?

To rozhodnutí přišlo na konci mého druhého semestru na VŠE, velmi dobře si na ten moment vzpomínám. Na facebookové stránce fakulty jsem zahlédla krátký příspěvek: „Chystáme se na naší fakultě odstartovat zcela nový, inovativní projekt. Jedná se o novou Chapter globální sítě studentů zajímajících se o budoucnost Evropy a transatlantické vztahy. Pokud máte zájem se připojit, pošlete nám e-mail s důvody, proč chcete být součástí tohoto mezinárodního think-tanku.“ Z nějakého důvodu mě ten příspěvek naprosto fascinoval. Poslala jsem jim dlouhý e-mail s vysvětlením, proč mám tak velký zájem se přidat. Už dopředu jsem věděla, že tato zkušenost bude naprosto odlišná od ostatních studentských organizací. O pár týdnů později jsem se zúčastnila jejich první akce, která se mi moc líbila a na místě jsem se rozhodla k nové Chapter připojit. Jedinečnost EuH spočívala a stále spočívá v tom, že nejste pouze součástí „prostého“ studentského klubu na vaší domovské univerzitě – nabízí toho mnohem víc. Je to koneckonců mezinárodní nevládní organizace. Svou letní stáž ve Varšavě jsem prožila v nervozitě, že jsem si nechala ujít příležitost utvářet Chapter tím, že jsem daleko od týmu. Jana Stehlíková (tehdejší prezidentka pražské Chapter) mě musela několikrát ujistit, že na mě nezapomněli. Takhle to všechno začalo. Už od začátku jsem měla pocit, že to bude skvělá zkušenost a zatím vše běží ještě mnohem lépe, než jsem čekala. Připojit se k EuH bylo jedním z nejlepších rozhodnutí v mém studentském životě.

Tvá cesta vedla od běžné členky pražské EuH Chapter k funkci její prezidentky, v globálním měřítku jsi pak působila jako regionální koordinátorka evropských Chapters a v současnosti vykonáváš již podruhé nejvyšší funkci – výkonná ředitelka EuH jako celku. Mohla bys popsat celý proces tohoto vývoje a jak jsi k těmto funkcím přišla?

Abych byla upřímná, takový vývoj událostí jsem nečekala, nebyl to můj plán. Zpočátku jsem byla běžnou členkou zodpovídající za organizaci akcí, později jsem se stala prezidentkou celé Chapter a také regionální koordinátorkou pro střední a východní Evropu. V akademickém roce 2019/2020 jsem se na popud Jany Stehlíkové ucházela o pozici ředitelky Chapters pro Evropu a Asii. Myslím, že jsem musela udělat dobrý dojem na tehdejší výkonnou ředitelku, která se rozhodla vybrat si mě jako svou zástupkyni. Tato situace nemohla být vzdálenější od mých původních plánů, ale viděla jsem to jako obrovskou příležitost. Kvůli řadě neočekávaných okolností jsem se stala výkonnou ředitelkou v listopadu 2019. Na konci tohoto akademického roku jsem se rozhodla znovu se ucházet o tuto pozici a měla jsem to štěstí, že jsem byla znovu vybrána. Upřímně řečeno, bála jsem se, že to bude hloupé, ale naštěstí jsem ani jednou nelitovala. Možná jsem se také cítila povinnost znovu tu výzvu přijmout, protože Praha se zdá být živnou půdou pro výkonné ředitele. Žádná jiná Chapter nebyla reprezentována výkonnými řediteli tolik jako ta Pražská – počínaje Janou Stehlíkovou v letech 2018/2019 a poté mnou od roku 2019.

Sciences Po v Paříži je francouzskou vlajkovou univerzitou v oblasti humanitních a sociálních věd. Mohla bys nám více přiblížit své studium na této univerzitě?

Absolvovat semestr na Sciences Po bylo mým snem od samého začátku vysokoškolského studia. Jana mě opět hodně ovlivnila v průběhu studia a působení v EuH v Praze. To je nepopiratelné. Po svých vlastních zkušenostech na Sciences Po Jana věděla, že mi tato škola bude vyhovovat. Dosáhnout tohoto cíle nebylo jednoduché, VŠE studentům nabídla pouze jedno místo, což znamenalo, že jsem musela věnovat dost pozornosti mým studijním výsledkům. Naštěstí všechno vyšlo a semestr na Sciences Po jsem si opravdu užila. Byla jsem nadšená pestrým složením studentů, komunitou lidí usilujících o změnu a obohacujícími hodinami pod vedením světových odborníků. Ten smysl pro společný cíl a touha po znalostech byly nakažlivé. Prostředí pařížské univerzity bylo tak odlišné od mého pražského života a já jsem věděla, že se na Sciences Po chci v budoucnu vrátit.

V listopadu se členové EuH i ostatní studenti zúčastnili Fall Policy Workshopu 2020. Mohla bys nám říct více o této akci z pohledu organizátorky? Co bylo hlavním cílem celé akce? Budete do budoucna pokračovat s něčím podobným?

Fall Policy Workshop 2020 je z perspektivy EuH úplně nový typ konference. Vytvořila jsem ho v loňském roce, když jsem přemýšlela jak zohlednit fakt, že mladí lidé vidí v tvorbě a psaní policy paperů hodnotu a chtějí tyto prostředky využít k dosažení změny.

I přesto, že většina studentů je velmi motivovaná a projevuje zájem o policy-making, neví jak získat znalosti o základech této činnosti. Tento projekt jsem tedy vytvořila, abych umožnila studentům vybavit se potřebnými dovednostmi. Myšlenkou nebylo pouze prosadit se v politickém prostředí, ale také stát se obecně aktivnějšími občany. Věřím, že se pořádání těchto workshopů stane tradicí konající se každý podzim. Letošní ročník byl úspěšný a výsledky workshopu nás velmi těší. Ze zpětné vazby vidíme, že účastníci byli z celé akce nadšení, shledali ji přínosnou a získali potřebné základy policy-makingu, na kterých mohou nyní stavět. Zároveň jsme viděli a slyšeli, jak moc se lidé cítili pomocí EuH propojení, i když se jednalo o online konferenci – stejně jako všechny ostatní letošní akce. Přišli jsme s několika novými nápady, abychom konání akce zajistili. Například zasílání uvítacích balíčků s EuH merchem, zaměření se na komunikaci během akce, vytváření menších skupin na podporu komunikace atd. Někteří lidé se dokonce po účasti na této akci rozhodli připojit se k EuH, což je pravděpodobně nejlepší zpětná vazba, jakou jsme mohli dostat.

Co se z tvého pohledu v EuH změnilo? Jakým směrem bychom se měli vydat a na co bychom se měli zaměřit?

Organizace se změnila drasticky a mohu s potěšením říct, že k lepšímu. Toto je můj čtvrtý rok s EuH a jsem z dosavadního vývoje opravdu nadšená. Když jsem se poprvé přidala, říkali jsme si think-tank zaměřený na události, zatímco nyní jsme věrni své DNA inovátorů a policy-makerů a stali jsme se skutečným policy-inkubátorem. Policy-making a přístup zaměřený na dosah jsou základem každé činnosti, se kterou přicházíme. Umožňujeme mladým lidem vyjadřovat své názory a věříme, že spolupráce s institucemi, jako je Evropská komise, je nejlepší způsob, jak toho dosáhnout – například v minulých čtyřech měsících jsme prostřednictvím procesu veřejné konzultace Evropské komisi zaslali dvě politická doporučení. Dokázali jsme pokrýt různá témata, od digitálních služeb po migraci, která poukazuje na rozmanitost naší členské základny, ale také náš obecný přístup k politickým otázkám. I když si vybíráme konkrétní současné politické problémy, naše poslání nás neomezuje ve výběru témat – tedy pokud jsou evropská nebo transatlantická. Navíc jsme se pozoruhodně rozrostli. Před čtyřmi lety jsme měli Chapters pouze v Evropě a USA, nyní máme více než 60 Chapters, z nichž některé jsou také v Asii. Dostali jsme se do bodu, kdy nás oslovují lidé a další organizace, nejen studentské, ale i mezinárodní think-tanky a instituce, a chtějí spolupracovat na politických a transatlantických projektech. Chci, aby organizace EuH známá jako globální politický inkubátor vedený studenty, který se nezaměřuje jen na Evropskou unii, ale má skutečně transatlantický přístup a má stejně silný hlas na obou stranách Atlantského oceánu.

Jak ti členství v EuH pomohlo ve tvé kariéře? Doporučila bys ostatním přidat se k této studentské platformě?

Vliv EuH na mou kariéru byl obrovský. Získala jsem neocenitelné zkušenosti, nové dovednosti, výrazně to formovalo mé kariérní preference. Velmi málo organizací mě formovalo jako člověka stejně jako EuH. I když jsem si vědoma, že někteří to mohou vidět jinak, mohu vás ujistit, že časy mého působení v pražské Chapter byly náročnější než má současná situace. Skutečnost, že jsem přišla do nového prostředí, sama jsem byla v Chapter úplně nejmladší a teprve jsem přicházela na to, jak pracovat pro vyšší dobro, byla pro mě velkým vykročením z komfortní zóny. EuH poskytuje nespočet příležitostí vyzkoušet si mimo jiné vedení, řízení, policy-making, marketing, to vše v mezinárodním, anglicky mluvícím týmu. To jsou dovednosti, které studenti VŠE potřebují a vyhledávají. Samotná globální síť je také velkou výhodou EuH. S více než 1100 členy na třech kontinentech můžeme komunikovat s tolika nadšenými a pozoruhodnými lidmi po celém světě. Nepochybuji o tom, že stojí za to vstoupit do globálně uznávané organizace, kterou European Horizons určitě je.

Jsi ještě v kontaktu se současnými členy EuH Chapter na VŠE?

S několika lidmi z pražské Chapter v kontaktu jsem. Milan Kalců, pokladník celé organizace, je nejen vynikajícím účetním, ale v průběhu let se stal mým velkým přítelem. Kupodivu jsem se s Milanem setkala ještě před vstupem do EuH, přijal mě jako člena svého týmu ve SKOKu. Připojil se k Chapter, když jsem byla její prezidentkou, a od té doby jsme se navzájem velmi podporovali, ať už na úrovni Chapter nebo výkonného vedení EuH. Možná jste také zaznamenali, že jsem několikrát zmínila Janu Stehlíkovou. Jana byla mou velkou oporou a mentorkou v Praze a jsem vděčná za to, že mi od začátku věřila. Jsem také v kontaktu s Kristínou Chlebákovou, další bývalou členkou SKOKu, která se poté připojila k EuH (jak na úrovni Chapter, tak na výkonné úrovni) a je současnou prezidentkou pražské EuH Chapter.

Kačka, děkuji za tvůj čas a rozhovor, přeji vše nejlepší jak ve tvém osobním rozvoji, tak v dalším vývoji European Horizons.