European Horizons

Idea transatlantického apolitického think-tanku European Horizons se zrodila v roce 2015, kdy si američtí studenti všimli jedné zajímavé skutečnosti u svých evropských kolegů. Zatímco v Evropě se každý cítí být především příslušníkem svého národa, v USA se evropští studenti stávají jednotně Evropany. Tahle prvotní myšlenka přerostla v mnohem hlubší debatu, co vlastně definuje ono „evropanství“, jak k němu přispívá Evropská unie, jak dnes projekt evropské integrace působí pro občany EU a do jaké míry integrace naplnila očekávání.

K nalezení odpovědí na zmíněné i stále přibývající otázky týkající se Evropské unie, jejích hodnot a idejí, možností prohloubení transatlantické spolupráce i budoucnosti světového uspořádání se European Horizons rozhodly propojit akademickou, veřejnou i odbornou sféru a pořádat diskuse a konference na aktuální témata spojená s děním v EU. K dnešnímu dni existuje již více než 50 Chapters think-tanku European Horizons na předních univerzitách v USA i Evropě.

První a dosud jediná česká Chapter byla založená v dubnu 2017 na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze.  Česká Chapter si spolu s ostatními klade za cíl především propojovat ve formě diskusí otevřených pro studenty, odbornou i laickou veřejnost, podpořit aktivní výměnu názorů a vizí o budoucnosti EU a šířit povědomí o benefitech, které integrace přináší, stejně tak jako diskutovat o problémech a možných řešeních tam, kde EU doposud v naplnění svých cílů selhává.