Pražská chapter European Horizons pokračuje v tradícii a v októbri zorganizovala už tretí cross-chapter workshop. Našimi hosťami boli členovia chapters v Saarbrücken, Bath, Viedni a Illinois. Popasovali sa s neľahkou úlohou diskutovať o jednej z najdôležitejších otázok, ktoré ovplyvňujú smerovanie Európskej únie, a to budúcnosť eura a eurozóny. Na workshop sa pripravovali už týždne vopred a po príchode do Prahy mali možnosť svoje poznatky a prvotné návrhy predstaviť študentom Európskej integrácie. Na základe diskusií a pripomienok spracovali svoju záverečnú koncepciu, ktorú na večernom workshope predstavili študentom VŠE ale aj prodekanovi FMV, docentovi Hnátovi, a kde ich úvodným slovom privítal dekan FMV docent Taušer.

Ďakujeme za skvelú prácu a cenné poznatky a tešíme sa na ďalšie stretnutia a podujatia!

Nižšie si môžete pozrieť výber fotografií z akcie.

© Kristina Chlebakova